Skip to content

About Hua Hin

เป็นกิ่งอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหินอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศใต้ ประมาณ 200 กม. อยู่ติดกับอ่าวไทย และอยู่ก่อนถึงประจวบคีรีขันธ์ 90 กม. เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศริมทะเลที่เก่าแก่  หัวหินได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นชุมชนชาวประมง มาเป็นยอดนิยมปี 2463 และเริ่มมีการก่อสร้างทางเดินรถไฟสถานีหัวหินในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ปี พศ.2453- 2468 )  รวมถึงพระราชวังไกลกังวลสร้างสมัยรัชกาลที่ 7 พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ประทับรับรองของราชวงศ์   ต่อมาเปิดใช้สนามกอล์ฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า เดอะรอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์ส นับจากนั้นเจริญขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หัวหินเป็นสถานที่พักผ่อนมีมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ตลาดหัวหินเป็นตลาดใหญ่  มีร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึก และโรงแรมมากมาย
การคมนาคมสะดวก มีบริการรถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง และรถเช่าไปสถานที่ต่างๆ ในตัวอำเภอ และสถานที่ใกล้เคียง  ส่วนทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเป็นชายหาดมีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม แยกซ้ายมือจากทางหลวงหมายเลข 4  บริเวณ กิโลเมตรที่232   หาดหัวหินมีความยาวประมาณ 5 กม. ทรายขาวละเอียดเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล


Hua Hin has a long history that predates its current name. In 1834,neighbouring Petchaburi province was hit by a severe drought and a group of farmers moved south and arrived at a village that had a white, sandy beach and some rocks.
They settled and named the village Samor Riang, which means” row of anchors”, after the fishing boats anchored off the beach or “row of rocks” depending on which translation you take.
In 1921,the Director of the State Railway, Prince Purachatra built The Railway Hotel(now the Sofitel Central) and this, not surprisingly, coincided with the construction of railway line from Bangkok down south. Royal Hua Hin Golf Course was designed by a Scottish railway engineer during this era as well.

The Royal Connection
The Royal connection, that Hua Hin still has to this day, started around the turn of the 20th century when a member of the Thai Royal Family,Prince Chakrabhongse, came to Hua Hin on a hunting trip with Russian nobility. He liked the town and returned to build the first Thai beach villa in Hua Hin. King Rama VI then built a summer retreat here and even later King Rama VII built yet another palace, naming it Klaikangwon –“far from worries” This Palace is still in use today by the Royal Family and indeed they spend most of their days there now in Hua Hin.
Because of its Royal past and present and It’s proximity to the capital,Hua Hin caught on with the elite of Bangkok and the town began to develop.
Despite a lull in fortunes following World War II, Hua Hin has managed to recover and nowadays accommodates the facilities anyone would expect from an international holiday destination, whilst not losing the charm of a fishing village and its rich Royal and Thai roots.
The locals are extremely proud of their heritage and the town can offer the discerning visitor a real glimpse back into Thailand’s history with its old colonial buildings, fishing heritage and quant timeless streets.

Hua hin is located about 200 kms south of Bangkok on the west coast of the Gulf of Thailand.   It is the oldest land with the attraction of a modern holiday destination with the charm of an active fishing port.
Hua hin has been transformed from a fishing village to a royal resort during the region of King Rama VI (1910-1925), as a get away from the busy metropolis of Bangkok.
And resulted to the construction of Hua hin railway station, early1920’s.Then followed by The Klai Kangwon Place (Far from worries) by King Rama VII in 1926.
And remain to this day and official royal residence,whice gave Hua Hin its unique identity.
Because of the king’s presences, the town is surrounded by garrisons of troops including the parachute regiment and the Air Arm of Royal Thai Police Resulting to a very low crime rate. In 1924,Thailand’s first golf course was opened.
The Royal Hua hin Golf Course,Hua hin provides the highest density of world class golf courses anywhere in Thailand.